Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  09.08.2021

  NİZİP ADLİYESİ İÇİN

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ALIMI

  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/02/2021 tarihli 5.075 sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı kapsamında Sözleşmeli Zabıt Katipliği ilanı gereğinceNizip Adliyesi sözleşmeli Zabıt Katipliği ve sözleşmeli mübaşir alımında;

           Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

   

  1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
  2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  3. Kimlik Fotokopisi,
  4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
  5. Mal bildirimi (EK-2),
  6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
  7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),
  9. Tercih Formu (EK-6)
  10. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  11. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  12. Bilgisayar Sertifikası veya Transkript Belgesi, 
  13. Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)

   

   

  İstenilen belgelerin, en geç 25/08/2021 günü mesai bitimine kadar Nizip Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi'ne bizzat teslim edilmesi veya 25/08/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İlanen Duyurulur.  

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

  1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, 

  2-Mal Bildirimi Formu

  3-Eş Durumu dilekçesi

  4-Sağlıkla ilgili beyan 

  5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   

                                                                       SORGU EKRANI

   

   

  TC KİMLİK NO
  ADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yunus Emre, Alaattin Sk., 27700 Nizip/Gaziantep

  Telefon

  0342-517-10-66

  0342-517-75-15

  E-Posta

  nizipcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu